Vatandaş Aydınlatma Metni

ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan (“ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası:
Adresi:
Telefon:                                                 Faks:                                                E-mail:

ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Vatandaş ve Vatandaş temsilcilerine ait: Ad, soyad, TC. kimlik no, imza, adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, hukuki işlem, ödeme bilgileri, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, randevu bilgisi, finans bilgileri, abone bilgileri, tapu bilgileri, evlilik için sağlık bilgileri, nüfus kayıt örneği, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, web site verileri, çerez kayıtları, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi, tarayıcı bilgileri, IP adresi, IP konum verileri, üye olduğu tarih, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, talep veya şikâyet verileri, giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları verilerini; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin, Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları, tedarikçilerin bilgiye ve tesislere erişim yetkilerinin planlanması/yönetimi, iş ortakları, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, iş ortağı/tedarikçi çalışanlarının giriş çıkış kayıtlarının toplanması amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; , “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinde bulunan ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Başkanlığı’na ileterek yapılabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı: ………………………………..      T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih: …/… /………..                                                                       İmza: ………………………

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     

Veri Sahibi Adı Soyadı: ………………………………..       T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih: …/…/………..                                                                         İmza: ………………………