T.C. ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres Çakıllı Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mh. Vize Cd. No:6 Çakıllı/Vize / Kırklareli TELEFON : 0 0288 358 7002 7004 – 7005 – 7049 T.C. Çakıllı Belediyesi © Bu Sitedeki Tüm İçerik Hakları Çakıllı Belediyesine Aittir. YÖNETİM BAŞKAN MÜDÜRLÜKLER BELEDİYE PERSONELİ MECLİS ÜYELERİ SOSYAL MEDYA Facebook Twitter İnstagram Youtube GÜNCEL Duyurular Haberler Meclis Toplantıları Aramızdan Ayrılanlar
Güvenlik ve Gizlilik Politikası Aymett Yazılım
ÇAKILLI BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
İMAR PLANI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ İmar Planı ile İlgili Parsel Sahiplerinin Değişiklik Talepleri: 1) Dilekçe 2) Tapu 3) Nüfus cüzdanı fotokopisi 4) Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son 1 sene içinde alınmış olması gerekiyor) 5) Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri 6) Gerekli kurum görüşleri 7) Plan tadilatı gerekçeli rapor 8) Plan tadilatı örneği (Teklif plan) İmar Planına Askı Süresinde İtiraz İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu konuda yapılacak işlemler; 1) Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü’nden) 2) Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği 3) Varsa plan teklifi İmar Durumu Tanzimi Bu konuda yapılacak işlemler; 1) Dilekçe 2) Tapu fotokopisi 3) Röperli kroki Yapı Ruhsatı İşlemleri A- Yeni Yapı Ruhsatı; 1) Başvuru dilekçesi 2) Mal sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi 3) Mal sahibi adres ve telefon 4) İnşaat yeri açık adresi 5) Numarataj 6) Tapu senedi 7) İmar durumu 8) Röperli kroki 9) Harç Bedeli 10) Plankote 11) İstikamet rölevesi 12) Mimari proje (4 nüsha) 13) Betonarme proje (4 nüsha) 14) Statik Hesaplar (4 nüsha) 15) Elektrik projesi (4 nüsha) 16) Telefon projesi (4 nüsha) 17) Sıhhi Tesisat Projesi (4 nüsha) 18) Kalorifer Projesi (4 nüsha) 19) Isı Yalıtım Projesi (4 nüsha) 20) Zemin Etüd Raporu 21) Yapı denetim izin belgesi 22) Yapı bilgi formu 23) Yapı denetim hizmet sözleşmesi 24) Yapı denetim taahhütnamesi 25) Yapı denetim hizmet sözleşmesi 1. taksit 26) Denetçi ve Yrd. Kont. Müh. İkametleri 27) Müteahhit-mal sahibi sözleşmesi 28) Müteahhit vergi levhası 29) Müteahhit ticaret sicil tasdiknamesi 30) Müteahhit noter taahhütnamesi 31) Mimarlar odası durum belgesi 32) İnşaat Mühendisleri Odası durum belgesi 33) Elektrik Mühendisleri Odası durum belgesi 34) Makine Mühendisleri Odası durum belgesi B- Tadilat Ruhsatı 1) Dilekçe 2) Evveliyat dosyası 3) Mimari proje (4 nüsha) 4) Statik hesap (tadilatla yapının statiğini değiştirecekse) 5) Zemin etüdü C- Temdit Ruhsatı a-5 yıllık ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda; 1) Dilekçe 2) Evveliyat dosyası b-5 yıllık ruhsat süresi dolan inşaatlarda; 1) Dilekçe 2) Bina işlenmesi 3) Evveliyat dosyası 4) Zemin etüdü 5) Beton basınç deneyleri 6) 98 deprem yönetmeliğine göre statik tahkik Yapı Kullanma İzin Belgesi 1) Dilekçe 2) Teknik rapor 3) Kat irtifakı tapusu 4) Ruhsat fotokopisi Harita ve İstimlak İşlemleri İfraz-Tevhid: 1) Dilekçe 2) İmar durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden) 3) Değişiklik tasarımı folyesi 4) Tapu 5) Çap (Tapu Müdürlüğü’nden) Belediye Hisseli Arsaların Satış İşlemi: 1) Dilekçe 2) Tapu fotokopisi İskan İşlemleri 1) Dilekçe 2) Tapu fotokopisi Bina yerinde kontrol edilip projelerine uygunluğu onaylandıktan sonra aşağıdaki kurumlardan ilişik kesilebilmesi için gerekli yazılar hazırlanır. 1) Vergi dairesi 2) Sosyal sigortalar kurumu 3) Belediye Gelir Müdürlüğü Emlak Bürosu 4) Sivil Savunma Müdürlüğü (eğer binada sığınak varsa) Diğer iş ve işlemler ile ilgili aranacak olan belgeler için Belediyemizden bilgi alabilirsiniz.