T.C. ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres Çakıllı Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mh. Vize Cd. No:6 Çakıllı/Vize / Kırklareli TELEFON : 0 0288 358 7002 7004 – 7005 – 7049 T.C. Çakıllı Belediyesi © Bu Sitedeki Tüm İçerik Hakları Çakıllı Belediyesine Aittir. YÖNETİM BAŞKAN MÜDÜRLÜKLER BELEDİYE PERSONELİ MECLİS ÜYELERİ SOSYAL MEDYA Facebook Twitter İnstagram Youtube GÜNCEL Duyurular Haberler Meclis Toplantıları Aramızdan Ayrılanlar
Güvenlik ve Gizlilik Politikası Aymett Yazılım
ÇAKILLI BELEDİYESİ
İŞYERİ AÇMA RUHSATI
İŞ YERİ AÇMA RUHSATI Sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülür. SIHHİ MÜESSESELER Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri, hamam, sauna gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir. İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARi ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. 6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. 8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır. MESUL MÜDÜR 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35. maddesine istinaden; umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır. Mesul Müdürlük için gerekli belgeler 1- Mesul Müdürün Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Noterden onaylı Mesul Müdürlük Sözleşmesi. 2- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair) Not: Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azilname ve eski mesul müdürlük belgesinin aslı CANLI MÜZİK YAYINI 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38. maddesine istinaden içkili yerlere ve çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir. Canlı müzik yayını talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler 1- Ruhsat Fotokopisi 2- Dilekçe 3- İmza Sirküleri (Şirket ise) 4- İki adet Fotoğraf (Şahıs ise) HAFTA TATİLİ RUHSATI 394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden hafta tatili ve bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir. Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler 1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi 2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı 3- Şahıs ise iki adet fotoğraf 4- Hafta tatili ruhsatı bulunanlar her yıl 1-31 Ocak tarihleri arasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne müracaat ederek vize yaptırılır. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (SIHHİ İŞYERLERİ) 1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden) 2-Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi) 3-Kira Sözleşmesi. Hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet (Noterden). 4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek) 5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla temin edilecek) 6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki. 7-TC. numarası başvuru formuna yazılacak. (Gerekli görülürse kimlik fotokopisi) 8-İkametgah (Nüfus Müdürlüğünden) 9-Şahıs ise (Esnaf Odası kayıt belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi) 10-Ticaret Odasına Kayıtlı ise : Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı, Ticaret sicil numaralan başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesi talebi. Şirket adma işlemleri takip edenin : a) Nüfus fotokopisi b) İmza sirküsü 11-İtfaiye uygunluk raporu. (İtfaiye raporu gerekli olmayan işyerlerinden her 100 m2 ye 1 adet yangın tüpü) 12-Ustalık belgesi. (Pastane, lokanta, kebapçı, restoran, kuaför, berberlerden vb.) Ustalık belgesi başkası adına ise Noter onaylı taahhütname. Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi istenmez. 13-Hijyen Eğitim Belgesi. (Foça Halk Eğitim Müdürlüğünden) 14-İş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. (Gerekli görülen iş yerlerinden) 15-Vekaleten işlem yapanlardan vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi (Noterden) 16-Devir ve ortaklık işlemlerinde: a) Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi, b) Belediye Başkanlığına devir dilekçesi, c) Eski ruhsatın aslı varsa eski hafta tatil ruhsatının aslı. 17-İşyeri açılacak yer Pasaj / İş hanı veya AVM ise yönetim kurulu muafakatı. 18-İşyeri açılacak yer mesken ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muafakatı (Noterden) 19-Bitkisel Atık Yağ sözleşmesi. (Belediyenin sözleşme yaptığı firma ile) 20-Zabıta Müdürlüğü görüşü. 21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşü. 22-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü. 23-Güvenlik güçleri görüşü (Emniyet veya Jandarma) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (UMUMA AÇIK İŞLETMELER) 1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden) 2-Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi) 3-Kira Sözleşmesi, hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet. (Noterden) 4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek) 5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla temin edilecek) 6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki. 7-İşyeri sahibinin: a) TC numarası başvuru formuna yazılacak, b) İkametgah. c) Sabıka kaydı d) Hijyen belgesi e) Bir fiil çalışıyor ise bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu. 8-Şahıs ise (Esnaf Odası kayıt belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi) 9-Ticaret Odasına Kayıtlı ise : Ticaret sicil müdürlüğünün adı, Ticaret sicil numaralan başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesi talebi. Şirket adına işlemleri takip edenin : a) Nüfus fotokopisi b) İmza sirküsü c) Yetki belgesi 10-İtfaiye uygunluk raporu. (İtfaiye raporu gerekli olmayan işyerlerinden her 100 m2 ye 1 adet yangın tüpü) 11-Ustalık belgesi. (Pastane, lokanta, kebapçı, restoran, kuaför, berberlerden vb.) Ustalık belgesi başkası adına ise Noter onaylı taahhütname. Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi istenmez. 12-Çalışanlardan : a) Nüfus fotokopisi b) Sabıka kaydı c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu d) Hijyen eğitim belgesi. Hijyen eğitim belgesi için Foça Halk Eğitim Müdürlüğüne başvurulacak. 13-iş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. (Gerekli görülen işyerlerinde) 14-Vekaleten işlem yapanlardan vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi ( Noterden ) 15-Devir ve ortaklık işlemlerinde: a) Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi, b) Belediye Başkanlığına devir dilekçesi, c) Eski ruhsatın aslı varsa eski hafta tatil ruhsatının aslı. 16-İşyeri açılacak yer Pasaj / İş hanı veya AVM ise yönetim kurulu muafakatı. 17-İşyeri açılacak yer mesken ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muafakatı (Noterden) 18-Tapuda iş yeri olarak görülen yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu kararı. (Noterden) 19-Bitkisel Atıl Yağ Sözleşmesi (Belediyenin sözleşme yaptığı firma ile) 20-Zabıta Müdürlüğü mesafe uygunluk görüşü. 21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşü. 22-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü. 23-Güvenlik güçleri görüşü (Emniyet ve Jandarma) GSM İŞYERLERİNDEN İSTENEN BELGELER (Şahıs-Şirket) 1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden) 2-Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi) 3-Kira Sözleşmesi (Noterden). Hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet (Noterden) 4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek) 5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla müracaat edilecek) 6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki. (Vaziyet planı) 7-TC. numarası (Başvuru formuna yazılacak) 8-Hijyen eğitim belgesi fotokopileri. (Çalışanların, işletme sahibi çalışıyor ise hijyen belgesi) 9-Şahıs ise (Esnaf Odası Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Kayıt Belgesi) 10-Ticaret Odasına kayıtlı ise : Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı, Ticaret Sicil numaralan başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil gazetesi talebi. Şirket adına işlemleri takip edenin nüfus fotokopisi, imza sirküsü ve yetki belgesi. 11-İtfaiye uygunluk raporu. 12-Vekaleten işlem yapanlardan : Vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi ( Noterden ) 13-Devir ve ortaklık işlemlerinde Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi, Belediye Başkanlığına devir ettiğe dair dilekçe, eski ruhsatın aslı, hafta tatiline tabi ise eski tatil ruhsatının aslı. 14-İş yeri açılacak yer pasaj, AVM ise yönetim kurul karan. 15-İşyeri açılacak yer mesken ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muafakatı. 16-Motor beyannamesi. 17-Beyanname. 18-Taahhütname. 19-Atık bertaraf raporu. 20-Çevre kirliliğini önleyici tedbirler. 21-İşletme tescil belgesi(Foça İlçe Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğünden) 22-Sorumlu müdür sözleşmesi. 23-İş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. 24-Çevre sağlığı değerlendirme raporu. 25-Açılma raporu. 26-Tehlikeli Maddeler zorunluluk sigortası (Gerekli görülen İşyerlerinden) RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 27-Çevre sağlığı ve değerlendirme raporu. (ÇED Raporu ve ÇED nihai görüş raporu– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden) 28-İl Tarım Müdürlüğü görüşü (Tabi olan iş yerlerinden) (Parsel üzerinde sakınca olup olmadığı) 29-İmar Müdürlüğü görüşü. 30-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü. 31-Zabıta Müdürlüğü görüşü. 32-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 33-İşletme Karayolları kenarında ise Karayolları II. Bölge Müdürlüğünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması. (Gerekli görülen iş yerlerinden) GSM (Tavuk Çiftlikleri ve Büyükbaş, Küçükbaş, Süt ve Besi Çiftlikleri) İSTENEN BELGELER 1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden) 2-Vergi Levhası fotokopisi ( Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi) 3-Kira Sözleşmesi (Noterden). Hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet (Noterden) 4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek) 5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla müracaat edilecek) 6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki. (Vaziyet planı) 7-TC. numarası (Başvuru formuna yazılacak) 8-Hijyen eğitim belgesi fotokopileri. (Çalışanların, işletme sahibi çalışıyor ise hijyen belgesi) 9-Şahıs ise (Esnaf Odası Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Kayıt Belgesi) 10-Ticaret Odasına kayıtlı ise : Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı, Ticaret Sicil numaraları başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil gazetesi talebi. Şirket adına işlemleri takip edenin nüfus fotokopisi, imza sirküsü ve yetki belgesi. 11-İtfaiye uygunluk raporu. 12-Vekaleten işlem yapanlardan : Vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi (Noterden) 13-Devir ve ortaklık işlemlerinde Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi, Belediye Başkanlığına devir ettiğine dair dilekçe, eski ruhsatın aslı, hafta tatiline tabi ise eski tatil ruhsatının aslı. 14-Derin su kullanım belgesi, su analiz raporları. 15-İş akım şeması. 16-Motor beyannamesi. 17-Beyanname. 18-Taahhütname. 19-Atık bertaraf raporu. 20-Çevre kirliliğini önleyici tedbirler. 21-İşletme tescil belgesi (Foça İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden) 22-Sorumlu müdür sözleşmesi. 23-İş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. 24-Veteriner sözleşmesi. (Veterinerin diploma fotokopisi – Oda Kaydı – Sözleşme Noterden) 25-Çevre sağlığı değerlendirme raporu. 26-Açılma raporu RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 27-Çevre sağlığı ve değerlendirme raporu. (ÇED Raporu ve ÇED nihai görüş raporu– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden) 28-İl Tarım Müdürlüğü görüşü (Parsel üzerinde sakınca olup olmadığı) 29-İmar Müdürlüğü görüşü. 30-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü. 31-Zabıta Müdürlüğü görüşü. 32-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 33-İşletme Karayolları kenarında ise Karayolları II. Bölge Müdürlüğünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması. (Gerekli görülen iş yerlerinden)