Home
Anasayfa » Genel » Belediye Tarlalarının Bir Yıllığına Kiraya Verilmesi İhalesi

Belediye Tarlalarının Bir Yıllığına Kiraya Verilmesi İhalesi

ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Tarlalarının Bir Yıllığına Kiraya Verilmesi İlan Metni

     Madde-1 Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mevkii, muhammen bedelleri ve miktarları yazılı olan tarlalarımız, hazırlanan şartname dahilinde, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, 2021 yılı için bir (1) yıllığına kiraya verilecektir.

     Madde-2 Tarlaların kiraya verilmesine ait açık arttırma, aşağıda parsellerin karşısında yazılı olan gün ve saatlerde belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

     Madde-3 Tarlaların her bir parselinin açık arttırması ayrı ayrı yapılacaktır.

     Madde-4 Açık arttırmaya katılacak olanların, katıldıkları parseller için (500,00 TL) beşyüz Türk Lirası geçici teminatları ihale saatinden bir saat önce, belediyemiz veznesine yatırmış olmaları gerekmektedir.

     Madde-5 Açık arttırma yoluyla tarla alanlar, bir yıllık tarla kira bedelini peşin olarak yatırmaları gerekmektedir.

     Madde-5 İhaleye Katılacak olanların Çakıllı Belediyesine borçlarının olmadığını gösterir belgeyi ihale saatinden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

     Madde-7 Bu işe ait şartname, mesai saatleri içerisinde her gün belediyemizde görülebilir.

     Madde-8 Açık arttırmaya katılacakların, belirtilen gün ve saatlerde belediyemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

ÇAKILLI  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

     2886 sayılı İhale Kanununa Göre Açık arttırma Usulüyle Kiraya Verilecek Tarlalar, Miktarları ve İhale Gün ve Saatleri

Mevki Miktar (m2) Parsel Muhammen Açık Arttırma
    Sayısı Bedel Tarih Gün Saati
Sazlık 34.750 3 150,00 ₺ 24.09.2020 Perşembe 14:30
Kabalık 17.625 3 200,00 ₺ 24.09.2020 Perşembe 14:30
Toplam (m2) 52.375


© 2016 | Bu Site Çakıllı Belediye Başkanlığına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz.. Tfrweb.net

Scroll to top